Monday, October 7, 2019

Your freshness is a gift to the world

Uitnodiging Sangha Avond 7 oktober-2019
Your freshness is a gift to the world
Jouw frisheid is een kado aan de wereld
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)

You are a flower in the garden of humanity
     ===Thich Nhat Hanh===

Does a flower think before she opens up in the morning? something like: "To whom shall I smile today? Who is allowed to smell my fragrance?"
I don't think so, the flower wakes up every morning by the song of birds and the caress of the sunlight.
The flower opens up every morning and smiles to whoever comes by. Because that is what flowers do.
The reason the quote from Thich Nhat Hanh moves me every time is that he reminds us that we can give love and take care of each other. You and I are part of the world, we are part of each others lives. We can make this world a garden.

Coming Monday we will practice the 4 pebble meditation:
Fresh as a flower
Firm as the earth
Transparent as clear water
Space for you and me 

Monday evening we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.
With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of stillness, wonder and gratitude,
Hans
Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

 
Beste Sangha vrienden,

Je bent een bloem in de tuin van de mensheid
===Thich Nhat Hanh===

Denkt een bloem na voor ze zich opent in de ochtend? Zo in de trand van: "Naar wie zal ik vandaag glimlachen?, Of wie mag mijn parfum ruiken?"
Ik denk het eerlijk gezegd niet. De bloem wordt gewekt door het gezang van de vogels en door de streling van de zon.
De bloem opent zich iedere morgen omdat dat is wat bloemen doen.
De reden dat het citaat van Thich Nhat Hanh me iedere keer weer ontroerd is dat het ons eraan herinnerd dat we liefde kunnen geven en voor elkaar kunnen zorgen. Jij en ik zijn deel van de wereld en zijn deel van elkaars leven. Wij kunnen van deze wereld een prachtige tuin maken.

Maandag zullen we de 4 kiezel meditatie doen
Fris als een bloem
Stevig als de aarde
Transparant als helder water
Ruimte voor jou en mij

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
Hans

De bijeenkomst vindt plaats in De Schatkamer, Mimosaplein 2 in Eindhoven.
De indeling van de avond is:
19.15: klaarmaken van de ruimte
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20.00: start meditatie.
                introductie thema
                geleide meditatie
                loopmeditatie
                stille meditatie
                dharma-sharing
21.30: afsluiting en opruimen, gelegenheid voor ontmoeting bij thee.

Saturday, September 28, 2019

I am the earth, the earth is me. Meditation 20190930

Uitnodiging Sangha Avond 30 september-2019
I am the earth, the earth is me
Ik ben de aarde, de aarde is mij
 
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)
 
Have you ever wondered where the environment stops and you begin?
Try to pause for a moment and reflect on that question....

The pitfall is that you follow your eyes and stop at your skin. If you look deeper you see everything you eat and drink, all the breaths you take.
Equally, your presence in this world does not stop at your skin. Your mind is in your garden, in your friends, in your work. Your actions are the footprint you leave behind: from the tree you plant to the exhaust of your car and the mining of the minerals that are used for your telephone.
Have you ever wondered how old the oxygen is that enters your lungs? Can you imagine how long ago the water was formed that fills the oceans and quenches my thirst? These atoms are here for millions, billions of years. They existed long before the earth was formed, long before plants, animals or humans started to breathe.
Thich Nhat Hanh helped us to realize there is no boundary between you and the world. The thought of a boundary is an illusion, a dangerous misconception.
Cuong Lu takes it one step further: The illusion of a separate self, the illusion of an independent I or me is causing us to think in terms of 'my happiness', 'my suffering'. This is only a small step from using the earth for your pleasures. You and the earth are in separable, you inter-are. If you hurt the earth you hurt yourself, If you take care of the earth, you take care of yourself.
smile to the earth the earth smiles to you

The earth is allowing us to live to enjoy, the earth makes it possible that we can make friends, to love and care for eachother.
When you practice walking meditation outside in nature you get all these presents, the warmth of the sun on your skin, the caress of the wind on your cheeks. The song of birds and the whisper of the leaves. The firm earth under your feet that carries you and feeds you with fresh fruit and water.
You can practice listening: just experience how far you can hear; how many birds are singing for me? How many leaves can I see dancing in the wind, what scents are brought to my nose, how far has the wind traveled to give me that experience. The freshness of the oxygen released by the trees.
To be alive is a miracle, to breathe is a miracle, to walk on the earth is a miracle. The flash of consciousness that we are allowed to experience in the whole existence of the cosmos is a miracle.

All I can do at this moment is be still and wonder, enjoy in gratitude. And with the sense of being firmly rooted in the present, venture out into the world with this amazing body and consciousness that we have. Formed from all the elements of and being part of mother earth.

Monday evening we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.
With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of stillness, wonder and gratitude,
Hans

Below a link to a Dharma talk by Thich Nhat Hanh that inspired me for the title:
https://upliftconnect.com/falling-in-love-with-mother-earth/

Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

Beste Sangha vrienden,

Heb je je ooit afgevraagd waar houdt de omgeving op en waar begin ik?
Het is de moeite waard om daar een tijdje bij stil te staan...
Een valkuil is dat je met je ogen om je heen kijkt en stopt bij je huid. Maar als je dieper kijkt zie je in je hand alles wat je gegeten en gedronken hebt, alle lucht die je ingeademd hebt.
Zo ook kun je je geest en je denken, je aanwezigheid zien om je heen. In je tuin, in je vrienden, in je werk. Maar ook in de uitlaat van je auto of in de mijnen waar de mineralen gedolven worden die nodig zijn om je telefoon te maken.

De grens tussen jou en de omgeving bestaat niet. Het is zelfs gevaarlijk om het onderscheid zo te benoemen. Door de omgeving als omgeving te zien en jezelf als een afgescheiden zelf bestaat het risico dat je de aarde gebruikt voor je eigen pleziertjes.

De aarde stelt ons in staat om te leven en te genieten. De aarde maakt het mogelijk om vrienden te maken, lief te hebben en voor elkaar te zorgen.

Als je loopmeditatie doet, buiten in de natuur kun je veel cadeautjes ervaren. De warmte van de zon op je huid, de tedere aanraking van de wind op je wang. De zang van de vogels, het gefluister van de bladeren. De stevige grond onder je voeten, de aarde die je draagt en die je voedt met verse vruchten en vers water.

Leven is een wonder, bewustzijn is een wonder. 

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
Hans

Onderstaand een link naar een Dharmatalk van Thich Nhat Hanh die me geinspireerd heeft:
https://upliftconnect.com/falling-in-love-with-mother-earth/

Monday, August 5, 2019

Rediscovering your stability.

Uitnodiging Sangha 5 Augustus 2019.
Invitation Sangha practice: rediscovering your stability.
Beste Sangha vrienden, Dear Sangha friends (English below)

Ik was ontroerd, tijdens onze laatste Sangha bijeenkomst.
Het is een ontmoetingsplaats van het hart.
De ruimte is er al, maar door de aanwezigheid van eenieder die de ruimte betreed wordt er een plaats van mededogen van gemaakt. De ontmoeting voordat de meditatie begint is een plaats van aandacht. Ruimte om te zijn wie je bent. Om te ontdekken wie je bent. Aandacht voor jezelf, voor de ander. Om aan het einde van de avond met een glimlach of een inzicht je weg te vervolgen.

In de stilte die we maken aan het begin van de meditatie vind een soort transformatie plaats. We blijven onszelf, maar vormen een groep. Interbeing op de werkplaats van oefening. Samen oefenen we, samen delen we, samen lopen we. We delen de energie van het oefenen in terugkeer naar onze adem en daar dit moment. We luisteren naar de zoektocht in woorden die iemand aangaat als hij of zij deelt. Daar zitten vast elementen van herkenning in voor de anderen, dus iedereen wordt in haar of zijn hart geraakt.
Toevlucht zoeken en vinden in de Sangha.

Het is een oefening in diep kijken in jezelf. Om je helend vermogen te herontdekken. Denk aan het helend vermogen van je lichaam bij een schaafwond; de korst, de terugkeer van de huid. Het helend vermogen van je bewustzijn, je kunt met aandacht een onrustige gedachte loslaten, ontspannen.
Het  voelt versterkend als je samen bent. Thich Nhat Hahn zegt dat het belangrijk is om de stabiliteit in jezelf te ervaren. Te herontdekken. Niet in een ander, niet buiten je, niet in een idee, een leer. In jezelf.
Openheid en helderheid oefenen.

Op ons kussen ontdekken we de verwarring, de begeerte en afkeer in ons hart. En daaronder ontdekken we de liefde, het mededogen, de dankbaarheid en de bereidheid om te kijken. Wat we oefenen is een bejegeningswijze van onszelf,  alle dingen die zich aandienen een 'warm hart toedragen'. Als we met een open hart aanwezig zijn, ervaren we stabiliteit.
Dat is  herinneren wie je bent. De ontmoeting met anderen is een ruimte vol mededogen. Iedereen worstelt met iets dat geheeld wil worden.
Soms heb je wat bemoediging nodig. Kijk om je heen, als je deel neemt aan de Sangha. Kijk om je heen, als je in je gezin op je eigen kussen oefent.

Toen ik naar huis toe fietste, schoot me een zin uit een oude tekst te binnen: dat wat je wilt bereiken, waar je naar verlangt is er al. Je ziet het alleen niet.

Ik nodig je uit om deel te nemen aan onze oefening in het hervinden van je stabiliteit.
Warme groet,
Joost Vriens.
 
De bijeenkomst vindt plaats in De Schatkamer, Mimosaplein 2 in Eindhoven.
De indeling van de avond is:
19.15: klaarmaken van de ruimte
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20.00: start meditatie.
                introductie thema
                geleide meditatie
                loopmeditatie
                stille meditatie
                dharma-sharing
21.30: afsluiting en opruimen, gelegenheid voor ontmoeting bij thee.


Op 31 augustus is er een vredeswandeling in Eindhoven waar onze Sangha een bijdrage aan levert. In onze bijeenkomsten zullen we daar aandacht aan schenken.
Meer informatie vind je hier


Dear Friends,

I was moved, during our last Sangha meeting.
To me it felt strongly as an encounter of the heart. The space is already there, but by the presence of all those who enter the space, it becomes a  place of compassion. The encounter before the meditation begins is a place of awareness. Space to be who you are. To rediscover who you are. Awareness for yourself, for the other. Maybe, ath the end of the evening you leave  with a smile or an insight to continue your way.


In the silence that we create together at the start of the meditation I feel a kind of transformation. We keep being who we are, a person, but we also become part of this group. This working place of practicing mindfullness fills with interbeing. We practice together, we share, we walk together. We share the energy of the practice in returning to our breath and to this moment en what is there in our mind and body. We listen to the quest in finding the right words of one of us  in sharing. With elements of recognition for the others, so everyone is tocuhed in her or his heart. Search and find refuge in the Sangha.

It is a practice in deep looking at yourself.. In your self-healing . Think of the healing power of your body at a gall; the crust, the return of the skin. The healing power of your consciousness, you are capable of letting go a troubling thought, relax. It feels invigorating when you are together. Thich Nhat Hahn says that it is important to experience stability in yourself. To rediscover. Not in another, not outside you, not in an idea, a theory. In yourself.  Practice openness and clarity.

On our cushen our chair, we discover the confusion, the lust and the pain, rejection maybe in our hearts. And below that we discover love, compassion, gratitude and willingness to look. Because we practice looking deeply. To nourish a warm and open heart'. What we are longing for is coming home, to open your seemingly closed heart. To remember who you are. The meeting with others is a place full of compassion. Everybody is struggling with something that longs to be cured.
Sometimes you need some encouragement. Look around you, when you join the Sangha. Look around you in your house if your practicing alone.

When I biked home, last Monday, a thought popped up in my heart. It is from an old text. What you are longing for is already there. Open your eyes and look.

I invite you to practice this experience of rediscovering your stability.
Joost Vriens.

 
Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of this evening with Metta Meditation is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             Introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

On August 31, there will be a peace walk in Eindhoven. Our sangha has a role in the organization. In our sangha meditation, we will focus our practice on peace. More information here

Sunday, July 28, 2019

Interbeing of past present and future July 29th-2019

Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)

The past is gone and the future is not here yet.
The present moment is here and it is our only chance to live.
This is one of the most known teachings by the Buddha.
Thich Nhat Hanh adds to that 'Your true home is in the present moment'

But is it true that the past is gone? Some people relive the past every day multiple times. They replay the movie of what happened to them time after time. as real as full color and surround sound.
Also people live in constant hope that it will be better tomorrow .
They are pulled out of the present moment and miss the opportunity to live now.

You cannot live in the past, but the past can live in you, it can take possession of your attention. The wonder is that you can heal the past and come to peace with your past.
Other people are fully absorbed by the future that they do not look around an connect any more. Again the wonder is that the future can live in you in the present moment, in such a way that it does not sweep you away.
You can stay in contact with the present moment and focus on what you can do now, in this very moment to set you on a different path. A step that sets better conditions for the future.

The future is now, here with us, as a seed, same as the past is here with us as an echo, to learn from.
So have an open mind, open heart and an open eye, be fully aware of what is there here and now
To be alive is a miracle, to breathe is a miracle, to walk on the earth is a miracle. The flash of consciousness that we are allowed to experience in the whole existence of the cosmos is a miracle.
All I can do at this moment is be still and wonder, enjoy in gratitude. And with the sense of being firmly rooted in the present, venture out into the world with this amazing body and consciousness that we have. Formed from all the elements of and being part of mother earth.

Monday evening (July-29th) we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.
With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of stillness, wonder and gratitude,
Hans
Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.
Beste Sangha vrienden,
Het verleden is voorbij, de toekomst is er nog niet, we hebben alleen het heden om in te leven'. Dit is een van de bekendste uitspraken van de Boeddha, Thich Nhat Hanh brengt dat een stapje verder: 'Het huidige moment, hier en nu, is je ware thuis'
Maar is het verleden wel voorbij? Veel mensen draaien nog dagelijks het filmpje af van wat hen in het verleden is overkomen. Daarmee verliezen ze het kontact met het huidige moment. De kans om, hier en nu, vrij te kunnen leven gaat daamee voorbij. Even tragisch is een voortdurend verlangen en hoop dat het morgen beter zal zijn.
Het wonder is dat je het verleden kunt helen en vrede kunt sluiten met je verleden. Evenzo kun je niet leven in de toekomst, maar je kunt wel geleefd worden door de toekomst. De toekomst leeft wel in jou, jij kunt de toekomst maken. Door je keuzes vandaag kun je je pad verleggen en de condities voor een mooie toekomst creeren. We kunnen niet weten wat er komt, de beste kans hebben we als we helder en open zijn, in kontact met wat er nu is, in ons en om ons.
Vertrouwen in het niet weten, vertrouwen in aandachtige open gewaarwording, vertrouwen dat ieder moment nieuw is en dat jij ieder moment nieuw bent. Zoals Cuong Lu het zo krachtig verwoordt: 'Je bent vrij. Je bent mooi, je bent een prachtige manifestatie van het leven'. Je bent een bron van leven, je bent een bron van compassie, je hebt zoveel te bieden. Vertrouw op jezelf, je bent al vrij, het geluk is in je.

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
Hans

Saturday, July 20, 2019

In love with mother earth

Uitnodiging Sangha Avond 22-July-2019
In love with mother earth
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)
 
When mankind set the first footsteps in space, the impact was huge. Through technology and ambition the energy and curiosity was focused outward. To the great unknown. But as soon as they had left the atmosphere they came in a state of awe. The vast, baren and inhospitable darkness of space on one side and the rich, colorful and fertile earth on the other side. They all reported that it is an inspiring and humbling experience.
With great respect for the achievement and with great gratitude for the blessings of technology (in for instance modern medicine), I modestly say: you do not need a spaceship for that experience. You already have one. In our daily lives we venture out into the world to achieve or escape, but when we stop and look around we can come in contact with the wonder. It is just a matter of directing our attention, to open our senses and just register what is there, in us and around us. The world is bursting and bubbling with life and color and beauty.

When you practice walking meditation outside in nature you get all these presents, the warmth of the sun on your skin, the caress of the wind on your cheeks. The song of birds and the whisper of the leaves. The firm earth under your feet that carries you and feeds you with fresh fruit and water.
You can practice listening: just experience how far you can hear; how many birds are singing for me? How many leaves can I see dancing in the wind, what scents are brought to my nose, how far has the wind traveled to give me that experience. The freshness of the oxygen released by the trees.
Have you ever wondered how old the oxygen is that enters your lungs? Can you imagine how long ago the water was formed that fills the oceans and quenches my thirst? These atoms are here for millions, billions of years. They existed long before the earth was formed, long before plants, animals or humans started to breathe.

To be alive is a miracle, to breathe is a miracle, to walk on the earth is a miracle. The flash of consciousness that we are allowed to experience in the whole existence of the cosmos is a miracle.
All I can do at this moment is be still and wonder, enjoy in gratitude. And with the sense of being firmly rooted in the present, venture out into the world with this amazing body and consciousness that we have. Formed from all the elements of and being part of mother earth.

Monday evening (July-22th) we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.
With warm regards,
This was my meditation this morning at the 50th anniversary of the first 'moonwalk'.
I wish you a beautiful weekend full of stillness, wonder and gratitude,
Hans

Below a link to a Dharma talk by Thich Nhat Hanh that inspired me for the title:
https://upliftconnect.com/falling-in-love-with-mother-earth/

Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

Beste Sangha vrienden,

Als je loopmeditatie doet, buiten in de natuur kun je veel cadeautjes ervaren. De warmte van de zon op je huid, de tedere aanraking van de wind op je wang. De zang van de vogels, het gefluister van de bladeren. De stevige grond onder je voeten, de aarde die je draagt en die je voedt met verse vruchten en vers water.
Je kunt oefenen te luisteren, hoe ver kan ik horen? hoeveel vogels zingen voor me, hoeveel bladeren kan ik zien die dansen in de wind. Welke geuren worden door de wind naar mijn neus gebracht. Hoever heeft de wind moeten reizen om mij deze ervaring te geven.
Heb je er ooit bij stilgestaan hoe oud de zuurstof is die nu je longen vult? De atomen zijn miljoenen, biljoenen jaren geleden gevormd, lang voor de aarde bestond, lang voor de eerste planten, dieren en mensen konden ademen.

Leven is een wonder, bewustzijn is een wonder. 

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
Hans

Onderstaand een link naar een Dharmatalk van Thich Nhat Hanh die me geïnspireerd heeft:
https://upliftconnect.com/falling-in-love-with-mother-earth/
 

Sunday, June 16, 2019

Coming to your home: radiate your light.

Beste Sangha vrienden, Dear Sangha friends (English below)

Soms, als ik ga zitten en na een tijdje terug kan keren naar mijn adem dan schiet me een herinnering uit mijn jeugd te binnen. Ik weet dan nog niets van het boeddhisme, van ademen met aandacht, van Tangh Hoi, van Cuong Lu.
Ik lig in mijn bed en word me ineens heel sterk bwust van mijn adem. De gedachte die in me opkwam was: weer een adem voorbij. Weer een moment dichter bij mijn einde. Dit is een kostbaar moment. De ervaring werd vermoedlijk gevoed omdat in die tijd een neefje van mij was overleden.
Het gevolg van die ervaring was dat ik een tijd lang worstelde met mezelf: ik verspil mijn tijd, deze tijd komt nooit meer terug. Soms is ook de gedachte: ‘je hebt een kans gemist’ sterk aanwezig. Een erg sterke gewoonte-gedachte was geboren.

Thich Nhat Hahn gebruikt in zijn boek het beeld van een kaars. Als je de kaars aansteekt ontstaat er een vlam, die licht en warme uitstraalt.  De kaars wordt kleiner, brandt op. Dat kan een metafoor voor het leven zijn: elke dag doe ik dingen en daarvoor gebruik ik energie en uiteindelijk sterf ik en is het voorbij.
Hij nodigt mij uit om niet alleen naar de verticale dimensie te kijken. Het opbranden van de kaars. Kijk ook naar de horizontale dimensie, naar het licht en warmte die je hebt uitgestraald. Naar het effect van je handelen op andere mensen.

Als in de Tibetaanse traditie een dharmaleraar overlijdt wachten zijn leerlingen een paar jaar en gaan dan op zoek naar de voortzetting van deze leraar. Soms laat de leraar een gedicht achter met aanwijzingen. Ze gaan dan op zoek naar een kind. Ze tonen dat kind een aantal spullen, waaronder bijvoorbeeld het theekopje van de leraar. Als de jongen dat kopje ‘herkent’ dan kan hij de voortzetting van die leraar zijn.

Thich Nhat Hahn zegt tegen zijn leerlingen dat ze niet tot zijn dood hoeven te wachten om te zoeken naar zijn voortzetting. Dat is en kwestie van kijken. In de sangha gemeenschap van plum village kun je mijn voortzetting zien.  In de mensen die mijn boeken lezen.

De oefening van stoppen en terugkeren tot je thuis nodigt uit om je bewust te worden van jouw licht en warmte, jouw voortzetting. Ik nodig je uit deel te nemen aan deze Sangha-oefening.
Joost Vriens.
 Dear Friends, 

It sometimes happens when I meditate and return to my breath a strong memory from my childhood pops up. I am 12 years old then, I know nothing about Buddhism, mindfull breathing, Tang Hoi, Cuong Lu.
I lie in my bed and suddenly I become very aware of my breathing. De thought that arises is: another breath has passed. One moment closer to the moment I am dyng, this life ends. This is a very precious moment. I now think this was connected t the passing away of a nephew of mine.
The effect of this strong experience was that I wrestled with myself: I am wasting my time, this moment never returns. It developed a strong habit pattern of thinking: you did it wrong, you’ve missed a chance.

Thich Nhat Hahn uses in his book ‘no death, no fear’ the metaphor of the flame and a candle. Of you light the candle, there is this flame, that radiates light and warmth. De candle becomes smaller, it burns down.
A metaphor for life, maybe: everyday I take actions, I speak and I think while using my life energy and at the end, the battery is empty and I pass away.
He invites me to look not only to the vertical dimension. The burning and dissapearing of the candle. Look also to the horizontal dimension, to the light and the warmth you’ve radiated. To the effect of my thinking, speaking and doing on other people.


In the Tibetan tradition, whenever a Dharma teacher dies, fellow monks wait a few years and the go and look for the continuation of their teacher. This teacher might have left a poem towards the end of his life containing clues. The disciples go and look of a child. When they find it, they offer him some instruments, such as a bell, his teacup among other things.  If the boy ‘recognizes’  that teacup it might be the continuation of that Dharma teacher.

Thich Nhat Hahn says to his students that they don’t have to wait until his passing away to look for his continuation. That is a matter of deep looking. You can see his continuation in his Sangha community in Plum Village and other monaesteries over the world. In the people who read his books.
This practice of stopping and returning to your home invites you te become aware of your light and warmth, your continuation. I invite you to join us.
Saturday, June 8, 2019

Come home and heal - Thuis heel worden

Come home and heal - Thuis heel worden
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below) 

When you leave your house unattended it will show the signs of neglect. Dust and dirt will accumulate and cobwebs will grow. Maybe the roof will leak or the walls will crack. The safe place of comfort does not feel right any more. That is why a little TLC, tender love and care, will make your house a home.

Last week we learned from Zen Master Tang Hoi (3rd century CE) that through mindful breathing we can stop and come home. He has shown us 6 practices : Returning to the breath, Counting the breath, Following the breath, Stop and focus, Deep looking (vipassena) , Purifying (thoughts and habits).

Thich Nhat Hanh has invited us to become still and listen to what is going on in us and around us, to switch-off the cacophony and have a gentle conversation with our pain, our anger, our fear and our joy.
Taking care of our body and mind will make your house a home. A home where you can come home to to rest and heal. In our mind all kinds of seeds are sown, through watering and ripening, these seeds grow into habits. You can be the gardener of your mind where beautiful flowers and fruit trees can grow.

Both Thich Nhat Hanh and Tang Hoi tell us lovingly and with compassion that it all starts with the willingness to stop, become still and look with open eyes, open mind and open heart. Mindfulness and compassion will help clean your home.
 
Monday we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.

With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of emptiness and silence; wonder and gratitude,
Hans


Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.Beste Sangha vrienden,

Thich Nhat Hanh en Tang Hoi hebben ons uitgenodigd om te stoppen en stil te worden, om een liefdevol gesprek te hebben met onze emoties en een thuis te creëren voor ons om heel te worden 

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol van leegte, stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
HansDe bijeenkomst vindt plaats in De Schatkamer, Mimosaplein 2 in Eindhoven.
De indeling van de avond is:
19.15: klaarmaken van de ruimte
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20.00: start meditatie.
                introductie thema
                geleide meditatie
                loopmeditatie
                stille meditatie
                dharma-sharing
21.30: afsluiting en opruimen, gelegenheid voor ontmoeting bij thee.