Saturday, October 20, 2018

Aware of Karma, I am free in the present moment

Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)

For most people Karma has a bad reputation. 
It is often thought to be an inescapable destiny imposed by some external power.
With this thinking you ignore your true nature. 
In reality you are not your habits, you are not your beliefs, fears and desires.
Your true nature is free and open, capable of pure and mindful perception.

The notion of Karma describes how your actions have effect on the world and on you. Like the ripples in a pond after you drop a pebble in the water.

The insight on the working of Karma shows you how the present is manifested and how the future will unfold.

When I roll a ball on a field I can foresee its path, the game of soccer would not be possible if this path could not be guessed, altered or steered.

Every moment is new, every situation is new, every moment you are new.
You have the capacity to listen and hear in a pure way, to look and to see clearly, to touch and to feel without bias.
You have the capacity to act in a pure and mindful way, to choose your actions with a wholesome or unwholesome intent. Your actions (your Karma) are formed by your thoughts, your speech and your physical acts.

The past is gone, the future open, you can be free and fresh in this moment.

Monday October 22nd we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.

With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of emptiness and silence; wonder and gratitude,
Hans

Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

Beste Sangha vrienden,

Karma heeft bij veel mensen een slechte reputatie. Het wordt vaak gezien als een (nood)lot waar je niet aan kunt ontsnappen.
Echter, met die manier van denken ontken je je ware natuur. Je ware natuur is zuiver en vrij. Je hebt de capaciteit om zuiver en met volle aandacht waar te nemen en te handelen.
Het begrip Karma beschrijft hoe je handelingen de wereld en uiteindelijk jezelf beïnvloeden, zoals de rimpels in de vijver zich verspreiden nadat je een steentje in het water hebt laten vallen.
Inzicht in de werking van Karma toont je hoe het huidige moment zich manifesteert en hoe de toekomst zich ontvouwd

Ieder moment is nieuw, iedere situatie is nieuw, ieder moment ben jij nieuw.
Jou handelen (jouw Karma) wordt gevormd door je denken, je spreken en je fysieke handelen. Je hebt het vermogen om je handelen te laten ontspringen uit een heilzame intentie.

Het verleden is voorbij, de toekomst open, jij kan vrij en fris zijn in dit moment.

Maandag 22 oktober komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)
Ik wens je een heerlijk weekend, vol van leegte, stilte, verwondering en dankbaarheid,

Hartelijke groet
Hans


De bijeenkomst vindt plaats in De Schatkamer, Mimosaplein 2 in Eindhoven.
De indeling van de avond is:
19.15: klaarmaken van de ruimte
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20.00: start meditatie.
                introductie thema
                geleide meditatie
                loopmeditatie
                stille meditatie
                dharma-sharing
21.30: afsluiting en opruimen, gelegenheid voor ontmoeting bij thee.