Saturday, February 2, 2019

Being free; Ideas, boundaries, plans, regrets and sorrow dissolve into freedom.

Uitnodiging Sangha Avond feb-4;'19
Being free; Ideas, boundaries, plans, regrets and sorrow dissolve into freedom.
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)

Zijn in de wereld, deel zijn van de wereld.
Being in the world, being part of the world.
Being free in the world; Vrij zijn in de wereld

We investigated our relationship to the world in the past weeks. Now we look at our mind and how our mind constantly creates images and desires.
When we observe something, our mind immediately attaches a feeling of pleasant, unpleasant or neutral to the experience. If we do nothing and let our mind run free, these notions or these impressions are stored without a second look. And next time you will be primed with that feeling before you can look what is going on.
Sometimes our first shallow impression is wrong, and we need the energy of mindfulness to guide our mind and re-examen the situation.

The past weeks we investigated if borders are real and if things are permanent. Now we look if we can look without bias, if we can be open, if we can experience without expectation or desire.
The heart sutra invites us to see that the true nature of the world is of emptiness, empty of a separated self, empty of division, empty of permanence. The world is empty of all our notions and judgments, it is only our mind that creates notions and preferences.

If and when we can let go of these notions we will be free.
The Sanskrit word for that is Nirvana, the extinctions of notions

Our true nature is that we are free. We have the ability to see the things as they are and to act without the bias of desire or fear.

You open up, at peace with the reality of life. Being fully connected with life, based on the insight of interbeing, impermanence and emptiness, boundaries have no meaning.  Practicing to let your concepts, your mental formations go.

Monday feb-4th we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.

We received kind words from Job, Job sends his kind greetings to the Sangha and hopes to join again soon.

With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of emptiness and silence; wonder and gratitude,

Hans

Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

Beste Sangha vrienden,

 Zijn in de wereld, deel zijn van de wereld.
Vrij zijn in de wereld

De afgelopen weken hebben we onderzocht of grenzen echt zijn en of dingen permanent zijn.
Deze week kijken we naar onze geest, onze 'mind'. De hoe onze geest, ons bewustzijn bij alles wat we ervaren onmiddellijk het label prettig, onprettig of neutraal registreert. Als we niets doen zal dit label worden opgeslagen met de herinnering van dat moment. Een volgende keer als iets vergelijkbaars voorvalt, komt het label ongevraagd mee en zijn we bevooroordeeld voordat we er erg in hebben.
Echter, soms is onze snelle oppervlakkige indruk fout. Dan hebben we de energie van mindfulness (volle oordeelvrije aandacht) nodig om een echte waarneming van de situatie te doen.

De hart-sutra nodigt ons uit om te ervaren dat de wereld leeg is, leeg van een afgezonderde ik, leeg van grenzen, leeg van dualiteit, leeg van permanent. de wereld is leeg van onze opvattingen en oordelen, het is alleen onze geest (ons bewustzijn) dat opvattingen en oordelen maakt.

Het los laten van opvattingen en oordelen maakt je vrij. Het Sanskrit woord hiervoor is Nirvana: Uitdoving van opvattingen.

Onze werkelijke natuur is dat we vrij zijn. Wij hebben het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en te handelen zonder het vooroordeel van verlangen of angst.

Je open stellen, in vrede met de realiteit van het leven zijn. Als je volledig in verbinding bent vanuit het inzicht van interzijn, vergankelijkheid en leegte, verliezen grenzen hun betekenis.
Met mededogen oefenen om je concepten los te laten.
 

Maandag 4 februari komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

We hebben een vriendelijke brief van Job ontvangen, Job zend de Sangha zijn warme groeten en hoopt binnenkort weer bij ons te zijn.

Ik wens je een heerlijk weekend, vol van leegte, stilte, verwondering en dankbaarheid,
Warme groeten
Hans