Monday, October 7, 2019

Your freshness is a gift to the world

Uitnodiging Sangha Avond 7 oktober-2019
Your freshness is a gift to the world
Jouw frisheid is een kado aan de wereld
Dear Sangha friends, beste Sangha vrienden (Dutch below)

You are a flower in the garden of humanity
     ===Thich Nhat Hanh===

Does a flower think before she opens up in the morning? something like: "To whom shall I smile today? Who is allowed to smell my fragrance?"
I don't think so, the flower wakes up every morning by the song of birds and the caress of the sunlight.
The flower opens up every morning and smiles to whoever comes by. Because that is what flowers do.
The reason the quote from Thich Nhat Hanh moves me every time is that he reminds us that we can give love and take care of each other. You and I are part of the world, we are part of each others lives. We can make this world a garden.

Coming Monday we will practice the 4 pebble meditation:
Fresh as a flower
Firm as the earth
Transparent as clear water
Space for you and me 

Monday evening we will have our evening of mindfulness in 'de schatkamer' Mimosaplein 2 Eindhoven.
With warm regards,
I wish you a beautiful weekend full of stillness, wonder and gratitude,
Hans
Our Sangha meeting is in 'De Schatkamer', Mimosaplein 2 Eindhoven
De format of the evening is:
             19.15: preparing the room
             19.30: doors open, arriving, meet with tea
             20.00: start meditation
                             introduction theme
                             guided meditation
                             walking meditation
                             silent meditation
                             dharma sharing
21.30: closing, cleaning up and opportunity for meeting with tea.

 
Beste Sangha vrienden,

Je bent een bloem in de tuin van de mensheid
===Thich Nhat Hanh===

Denkt een bloem na voor ze zich opent in de ochtend? Zo in de trand van: "Naar wie zal ik vandaag glimlachen?, Of wie mag mijn parfum ruiken?"
Ik denk het eerlijk gezegd niet. De bloem wordt gewekt door het gezang van de vogels en door de streling van de zon.
De bloem opent zich iedere morgen omdat dat is wat bloemen doen.
De reden dat het citaat van Thich Nhat Hanh me iedere keer weer ontroerd is dat het ons eraan herinnerd dat we liefde kunnen geven en voor elkaar kunnen zorgen. Jij en ik zijn deel van de wereld en zijn deel van elkaars leven. Wij kunnen van deze wereld een prachtige tuin maken.

Maandag zullen we de 4 kiezel meditatie doen
Fris als een bloem
Stevig als de aarde
Transparant als helder water
Ruimte voor jou en mij

Maandag komen we weer samen in de Schatkamer (Mimosaplein 2 Eindhoven)

Ik wens je een heerlijk weekend, vol stilte, verwondering en dankbaarheid,

Warme groeten
Hans

De bijeenkomst vindt plaats in De Schatkamer, Mimosaplein 2 in Eindhoven.
De indeling van de avond is:
19.15: klaarmaken van de ruimte
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20.00: start meditatie.
                introductie thema
                geleide meditatie
                loopmeditatie
                stille meditatie
                dharma-sharing
21.30: afsluiting en opruimen, gelegenheid voor ontmoeting bij thee.