Our Sangha

(English below)

Leven in aandacht is een manier van leven, het is voortdurend leren en oefenen om je aandacht te houden bij wat er toe doet. Het is een manier van leven die je helpt dichter bij je zelf te komen en om geluk te kunnen ervaren in het huidige moment.
Sangha's (Gemeenschappen / Groepen)
Er zijn over de hele wereld veel mensen die elkaar opzoeken om samen te oefenen en van elkaar te leren op vele manieren. Dit gebeurt ook op de manier zoals die ontwikkeld is door Zen-meester Thich Nhat Hanh op basis van het Zen Boeddhisme. (www.plumvillage.org) Hij heeft deze ontwikkeling “Toegepast Boeddhisme” genoemd. In Eindhoven komt zo’n groep mensen iedere maandagavond bij elkaar om met elkaar te mediteren en te delen. De groep is zeer divers van alle leeftijden en nationaliteiten. Ze zijn bv student, oud-student, docent, yogaleraar, kunstenaar,  technicus, manager, huisvrouw, huisman enz.; hiervan zijn er gemiddeld 14 tot 20 op een avond aanwezig. Ook zijn er regelmatig buitenlandse studenten aanwezig, waardoor de voertaal op die avond Engels is. (In Nederland zijn ca 80 van deze groepen www.aandacht.net en www.wkup.nl/en )
Maandagavond
Er is wekelijks een bijeenkomst op maandag. Drie keer per maand is dat een meditatie avond  en de vierde keer per maand is er een avond met lezing op video (meestal van Thich Nhat Hanh).
Er is geen lidmaatschaps bijdrage, maar vrijwillige bijdrage (streefbedrag 5 euro per keer of minder naar draagkracht). Er is geen formele organisatie van de groep, nieuwe mensen zijn op ieder moment welkom.
Lokatie
De lokatie van onze mindfulness avonden is voornamelijk in de 'Schatkamer' de voormalige kerk aan het Mimosaplein in Eindhoven. Gemiddeld 1x per maand hebben we een avond met video. In de wekelijkse aankondiging wordt de locatie en het thema bekend gemaakt (per mail en via dit blog).
Kontact
Als je interesse hebt kun je mailen naar het onderstaande adres, zonodig kunnen we nog een telefoon afspraak maken voor nadere informatie.
Hans@achard.nl

Living Mindfully is a way of live, it is constantly practicing to keep your attention, your awareness on what you do and experience. It is a way of living that that helps you to stay closer to yourself and to enjoy life in the present moment.
Sangha's (Communities / Groups)
Throughout the world there are many people forming groups to practice together and to learn with and from eachother. This is done in a way that is developed by Zen-master Thich Nhat Hanh based on Zen Buddhist tradition (www.plumvillage.org). He has called this practice: “Applied Buddhism”. In Eindhoven there is such a group, meeting every Monday evening to meditate. This is an open and very diverse group of all ages and different nationalities and backgrounds. Students, former students, teachers, yoga teachers, artists, technicians, engineers, managers, home makers (m/f), therapists etc; About 14 to 20 of those are present each Monday. Also foreign students are present, therefor the language is English on these evenings. In the Netherlands there about 80 of these groups of which 8 are specifically for youth (18 – 35) www.wkup.nl/en
Monday evening
There are weekly meetings on Monday evening. Three times per month the program is meditation, the forth time each month will be for a short lecture on video (mostly by Thich Nhat Hanh). There is no entrance fee or membership, however a free contribution (ideally 5 Euro per evening but less depending on income) is appreciated. Also there is no formal organization of the group, new participants are welcome to join any time.
Location
The venue is mostly in the tower of the former church at the Mimosaplein in Eindhoven. The exact location will be announced per week via mail and this blog.
Contact
If you are interested you can send an e-mail to below address, if needed we can talk on the phone for further information.
Hans@achard.nl


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.